Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Корпоративна одговорност

Превземањето одговорност за околината и локалната заедница е важен дел од  посветеноста на Метропол езерски комплекс за креирање на одржлив развој повеќе години.

 • имплементинрани HACCP и ISO стандарди
 • обуки за противпожарна заштита на персоналот
 • зелени сертификати од повеќе тур-оператори
 • интензивна соработка со добавувачи и партнери кои ја делат нашата филозофија и манири
 • дефибрилатор и обучен перонал за ракување со истиот
 • сончеви колектори за еколошко загревање на базените
 • процедури за безбедно одстранување на отпадот
Здрави хотели

 • Сите соби во нашите хотели се за непушачи.
 • Го стимулираме здравиот живот на нашите гости нудеќи модерни објекти за вежбање и разни спортски активности, пешачки патеки околу имотот, сала за вежбање,базени и активности во вода.
 • Нашата храна е свежа и здрава: Нашите хотели Ви нудат широк спектар на здрава храна.
 • Работиме напорно да ги задоволиме гостите кои имаат проблем со алергии: 30% од нашите соби се тестирани за заштита од алергии.
 • Корпоративната одговорност е имплементирана во сите наши ресторански концепти на работа преку елиминација на неквалитетни состојки и промоција на локални ;сезонски производи.


Метропол езерски комплекс има сигурносна и безбедносна програма дизајнирана да ги заштити гостите, вработените и инвестицијата на сопствениците додека паралелно го одржуваме и подобруваме задоволството на гостите и вработените.


Секогаш ги држиме оторени сите линии за комуникација за сигурносни и безбедносни прашања, со фокусирање кон превенција.


Го охрабруваме нашиот персонал да :

 • да ги пријави сите потенцијални опасности
 • превземање итна активност за спречување повреда или настанување штета
 • Да се осигураат дека опасноста е одстранета и сите аномалии се одстранети.
 • Даваме до знаење дека хотелскиот и туристичкиот сектор воопшто се многу зависни од јавната перцепција за здравјето и безбедносните ризици.: безбедносните ризици можат да ја намалат побарувачката за хотелските и туристичките услуги.

Ги стимулираме сите наши хотели да играат активна улога во :

 • Програми за превенција од криминал организирани од локалната заедница
 • Регионални и национални хотелски асоцијации.
 • разменување на информаци и информации од праксата кои можат да донесат корист за другите.Responcibility