Односи со инвеститори

Доколку Ви се потребни дополнителни информации во врска со акциите на Хотели Метропол Охрид, подолу се податоци за лицето овластено за контакт информации:

Филип Мишевски
мобилен телефон: +389 75 426 465

фиксен телефон: +389 46 277 660

е-меил адреса: f.mise@metropol-ohrid.com.mk